Rekenvoorbeeld energievoorziening nieuwbouwwoning (energielabel A+) met elektrische auto en participant in het zonnepark, vergeleken met goed geïsoleerde bestaande woning (gas HR-combi) en benzineauto. Deze situatie is gekozen omdat het totale energieverbruik beneden de 10.000 kWh blijft en daardoor voor 100% onder de regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos-regeling) valt. Onderdelen van de berekening kunnen gebruikt worden voor bestaande bouw. Van de energiebehoefte wordt maximaal 85% opgewekt met panelen uit het zonnepark. Alleen de kosten van het energieverbruik van de elektrische auto worden bekeken. Eventuele (meer)prijs in aanschaf en besparing op wegenbelasting worden hier buiten beschouwing gelaten. Ook de mogelijkheid van het laden van de accu´s thuis moet individueel worden bekeken.

 Uitgangspunten:

- kWh-prijs = 0,20 euro - Gebruiksgebonden Electriciteitsverbruik = 2500 kWh/jaar - Gas-prijs = 0,64 euro - Vastrecht en leveringskosten gas = 240 euro/jaar - Gasverbruik = 1100 m3/jaar - Meerprijs luchtwarmtepomp-installatie = 6.500 - 14.000 euro (bron: milieucentraal) - Energieverbruik = 3150 kWh/jaar - Literprijs benzine = 1,50 euro - Verbruik elektrische auto (gegevens zijn van de Nissan Leaf 2018, bron: ev-database.nl) Praktische Actieradius tussen 170 - 360 km (Bruikbare accucapaciteit = 38 kWh). EVDB Real Range: Actieradius = 240 km Verbruik Voertuig = 15.8 kWh/100km

Voertuig Benzine Equivalent 1.8 l/100km - Gem. gereden 15.000 km/jaar - 50% van het energieverbruik wordt via de woning geladen - Kosten participatie (= 1 zonnepaneel + bijkomende apparatuur en infrastructuur) = 300 euro - Gem. opbrengst zonnepaneel = 290 kWh - Subsidieduur = 15 jaar

Elektriciteitsvraag elektrisch verwarmde woning met elektrisch aangedreven auto:

2500 (gebruiksgebonden) + 3150 (verwarming) + 1185 (50% energieverbruik auto) = 6835 kWh

85% van energiebehoefte afdekken met zonnepanelen in het zonnepark: 0,85 X 6835 = 5809 kWh

5809 : 280 = 20,7 = 20 panelen. Deze 20 panelen zullen recht gaan geven op 20 X 280 kWh = 5600 kWh gesubsidieerde elektriciteit.

                                                                      Gasverwarmde woning     Elektrisch verwarmde woning

                                                                      met benzine auto               met elektr. auto en PCR-subsidie

Elektriciteitsverbruik 2500 kWh              2500 X 0,20 = E 500,-         2500 X 0,20 = E 500,-

Gasverbruik 1100 m3                                1100 X 0,64 = E 704,-        

Vastrecht gas                                                                        E 240,-

Elektr. verwarmen                                                                                    3150 X 0,20 = E 630,-

Auto                                                              150 X 1,8 X 1,50 =               0,5 X 150 X 15,8 X 0,20 =

                                                                       = E 405,-                               = E 237,-

                                                                                                                     

                                                                       _________________                          ____________________

                                                                                         E 1849,-                                                      E 1367,-

Subsidie PCR-regeling                                                                                           5600 X 0,1265 = E 708,40

Totale energiekosten/jaar                                          E 1849.-                                                        E 658,60

Besparing in energiekosten/jaar: 1849 – 658,60 = E 1190,40

Over 15 jaar wordt de besparing minimaal 1190,4 X 15 = E 17.856,-

Eenmalige investering in participaties energiecoöperatie Lutten Levert: 20 X 300 = E 6000,-