Wat houdt de PCR-regeling precies in?

De PostCodeRoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is in 2014 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de participanten in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Er wordt een coöperatie opgericht en participanten investeren gezamenlijk in een zonnepark door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks rechts op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun participatie (investering) ontvangen participanten, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor participanten wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt.

Wat is een PostCodeRoos?

Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energiecoöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij – bij deelname – recht hebben op teruggave van energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie-installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos (7775, Lutten). Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hard aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart, kan het gebied tot de roos gerekend worden. In ons geval zal de productie-installatie in Lutten (7775) worden geplaatst, waardoor de postcoderoos bestaat uit: Lutten (7775), Slagharen (7776), Dedemsvaart (7701), De Krim (7781 en 7782), Anerveen (7788), Ane (7784), Collendoorn (7798) en Heemserveen (7796). Ga voor uitgebreide informatie naar: www.postcoderoosregeling.nl

Postcoderoos