Wat is Lutten Levert?

‘Lutten Levert’ is een energiecoöperatie U.A. die duurzame elektriciteit opwekt via 5320 zonnepanelen op een terrein aan de Dedemsvaartseweg Noord in Lutten. Inwoners van Lutten en omstreken kunnen door te participeren 15 jaar lang profiteren van korting op de energiebelasting.

Wie is initiatiefnemer voor dit project?

Dit project is een initiatief van Lutten Leeft. In 2015 is Lutten/Oud-Lutten/Keiendorp uitgeroepen tot meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg. Eén van de vele duurzaamheidsinitiatieven is het realiseren van een zonnepark. De realisatie van het zonnepark wordt gedragen door vrijwilligers.

Waar liggen de zonnepanelen?

Op het terrein van Jarola B.V. aan de Dedemsvaartseweg Noord in Lutten wordt het zonnepark gerealiseerd ter grootte van 5320 zonnepanelen met een totaal vermogen van 1596 kWp, goed voor een gemiddelde jaaropbrengst van 1.436.400 kWh.

Wie kunnen er deelnemen?

Iedereen in het postcodegebied: 7701, 7775, 7776, 7781, 7782, 7784, 7788, 7796 en 7798. Dit geldt voor huiseigenaren, huurders en ondernemers (kleinverbruik tot max. 10.000 kWh). De voorwaarde is dat u een elektriciteitscontract op eigen naam hebt staan.

Waarom deelnemen?

Zelf heeft u er bijna geen omkijken naar, maar draagt u ondertussen wel uw steentje bij aan duurzame energieopwekking en levert het een financiële besparing op!

 • Milieubesparing door de productie van schone energie
 • Participeren in een lokaal en duurzaam project
 • Financiële besparing op uw energierekening
 • De coöperatie neemt u al het regelwerk uit handen
 • U wilt of kunt geen zonnepanelen op eigen dak leggen
  • Uw eigen dak is niet geschikt voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt)
  • U vindt zonnepanelen op eigen dak niet mooi
  • Uw woning heeft een monumentale status waar geen zonnepanelen op mogen
  • U verbruikt thuis meer elektriciteit dat u zelf opwekt met eigen zonnepanelen
  • U heeft een gezamenlijk dak waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex)

Waarom participeren i.p.v. eigen zonnepanelen op het dak?

U profiteert van het collectieve inkoopvoordeel! Daarnaast wordt u volledig ontzorgd in de installatie, onderhoud en verzekering van de zonnepanelen. U heeft geen onverwachte onderhoudskosten, zoals voor de vervanging van een omvormer. De levensduur van een omvormer is gemiddeld 8 tot 12 jaar en de vervangingskosten kunnen oplopen tot € 1200 wat u dus mooi bespaart!

Wat levert het op?

Naast verduurzaming van de leefomgeving, zijn er ook financiële voordelen. U ontvangt een korting op de energiebelasting. Dit is vastgelegd in de postcoderoosregeling.

Rekenvoorbeeld - Op basis van een gemiddeld huishouden.

Jaarverbruik                            3000 kWh

Aanbevolen aantal panelen    9

Benodigde investering            € 2700,-

Geschatte terugverdientijd:

Voor particulieren                  8,8 jaar

Voor ondernemers                10,6 jaar

Is het gunstiger dan groene stroom inkopen?

Ja. U krijgt gedurende 15 jaar energiebelasting terug over de opgewekte energie (in 2018: 12,7 eurocent per kWh, inclusief BTW) onder de voorwaarde dat de Belastingdienst een aanwijzing geeft aan Zonnepark Lutten Levert.

Bovendien wekt u met uw zonparticipatie zelf groene stroom op!

Hoeveel energie levert een paneel op?

De minimaal gegarandeerde opbrengt is 290 kWh per zonnepaneel (à 320Wp) per jaar. Afhankelijk van de werkelijke zoninstraling kan het zelfs 10 tot 15% meer zijn. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via uw energierekening verrekend.

Met hoeveel zonparticipaties kan ik deelnemen?

U kunt al meedoen met één zonparticipatie! Een zonparticipatie komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Het maximum is afhankelijk van uw eigen verbruik, want u krijgt alleen energiebelasting terug over uw eigen verbruik (tot een maximum van 10.000 kWh per jaar). Deel uw jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een zonnepaneel (290 kWh per jaar).

Afhankelijk van uw situatie raden wij u aan om tussen de 85% en 100% van uw gemiddelde jaarverbruik te participeren in het zonnepark*.

Rekenvoorbeeld:

Jaarverbruik: 3000 kWh

3000 / 290 = 10,3

10,3 x 85% = 8,75

8,75 afronden = 9 aanbevolen aantal zonparticipaties (zonnepanelen)

* Afhankelijk van uw situatie. Verwacht u de komende jaren meer elektriciteit te verbruiken (bijvoorbeeld door aanschaf van een elektrische auto of overstappen op elektrisch koken), dan kan u wel richting uw volledige verbruik participeren. Verwacht u juist minder te gaan verbruiken doordat u alle lampen gaat vervangen voor LED-verlichting en u doet uw oude koelkast de deur uit, dan is 85% van uw huidige jaarverbruik aan te raden.

Hoeveel mensen kunnen deelnemen?

Op het terrein worden 5320 zonnepanelen geplaatst. Ruim 500 huishoudens kunnen deelnemen. De verkoop van de zonparticipaties gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voorwaarde is dat u in het postcodegebied woont.

Wat kost het?

Het kost eenmalig € 300 per zonparticipatie. Lutten Levert verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een energiebedrijf en betaalt met de opbrengsten daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen) en keert het restant uit aan de deelnemers naar rato van het aantal zonparticipaties. Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast wordt er een ledencontributie in het jaar van toetreding tot de coöperatie gevraagd van € 10. De (jaarlijkse) contributie wordt door de ALV vastgesteld.

Verdien ik de investering terug?

Ja, met de huidige energiebelasting verdient u de investering als particulier in ongeveer 8,8 jaar en als ondernemer in ongeveer 10,6 jaar terug (terwijl u gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting ontvangt). Dit project valt namelijk onder de Regeling Verlaagd Tarief (RVT), ook wel de postcoderoosregeling (PCR) genoemd. De elektriciteit die is opgewekt met uw aandeel in zonnepanelen, wordt afgetrokken van het elektriciteitsverbruik op uw eigen aansluiting (indirect salderen heet dat). U ontvangt de energiebelasting terug over de opgewekte elektriciteit.

De energiebelasting is in 2018 € 0,127 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Uw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdient u de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op uw eigen dak.

Kan ik bij dezelfde energieleverancier blijven?

Om optimaal te profiteren kunt u controleren of uw energieleverancier meewerkt aan de postcoderoosregeling. Als dat zo is, kunt u bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet u overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen u bij de overstap.

Kan ik tussentijds wisselen van energieleverancier?

Ja, dat is mogelijk. Controleer wel of uw nieuwe leverancier de postcoderoosregeling ondersteunt.

Hoeveel jaren doe ik mee?

Als u een of meer zonparticipaties koopt, ontvangt u gedurende 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van uw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt uw korting op de energiebelasting, maar het zonnepaneel blijft produceren. Als coöperatie kunnen we vervolgens gaan bepalen wat we met het zonnepark gaan doen.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Uw zonparticipatie vertegenwoordigt een waarde. Indien u verhuist binnen het postcodegebied van de postcoderoos van Lutten Levert, kunt u uw zonparticipatie meenemen. Als u tijdens de looptijd van het project van uw aandelen af wilt, kunt u die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden.

Hoe zit het met schade, onderhoud en andere risico’s?

In de businesscase van het zonnepark is een kostenpost opgenomen voor onderhoud, verzekering, beveiliging, etc. U hoeft geen onverwachte kosten te verwachten.

Lutten Levert is een coöperatie. Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd door leden die gebruik maken van die onderneming. Wij doen het dus met z’n allen!

Indien u een of meer zonparticipaties koopt, dan wordt u automatisch lid van deze coöperatie. Lutten Levert is een coöperatie U.A. (Uitgesloten van Aansprakelijkheid) wat betekent dat de leden niet bijdragen in een tekort van de coöperatie. Lutten Levert U.A. is opgericht op 20 februari 2018 bij notariskantoor Bentum Nijboer te Hardenberg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang  van zaken. Als lid van de coöperatie wordt u uitgenodigd voor en hebt u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Is er een prospectus?

Nee, voor de activiteiten van coöperatie Lutten Levert U.A. geldt geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wel is er een infomemorandum.